Calea Bucuresti, bl. 6A, parter, ap.3

Lansari POC Axa prioritara 1: CDI in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor

1.Investitii pentru departamentele de CD ale intreprinderilor
- Lansare apel - 27 iunie 2015
- Inchidere apel - 18 august 2015
- Suma lansata - 25.000.000 euro


2. Proiecte pentru clustere de inovare
- Lansare apel - 27 iunie 2015
- Inchidere apel - 18 august 2015
- Suma lansata - 30.000.000 euro


3. Proiecte majore
- apel deschis
- Suma alocata - 130.000.000 euro


4. Proiecte de investitii pentru institutii publice de CD/ universitati
- Lansare ape l- 27 iunie 2015
- Inchidere apel - 25 august 2015
- Suma lansata - 70.000.000 euro


5. Atragerea de personal cu competente avansate din strainatate
- Lansare apel- 27 iunie 2015
- Inchidere apel - 1 septembrie 2015
- Suma lansata - 81.600.000 euro


6. Proiecte pentru intreprinderi inovatoare de tip start-up si spin-off
- Lansare apel- 27 iunie 2015
- Suma lansata - 15.000.000 euro


7. Proiecte pentru intreprinderi nou- infiintate inovatoare care vizeaza inovare de produs sau de proces
-    Lansare apel - 27 iunie 2015
-    Inchidere apel - 11 august 2015
-    Suma lansata - 20.000.000 euro


8. Parteneriate pentru transfer de cunostinte
-    Lansare apel - 27 iunie 2015
-    Inchidere apel - 11 august2015
-    Suma lansata - 90.000.000 euro