Calea Bucuresti, bl. 6A, parter, ap.3

Programe comunitare

Sunt instrumente financiare de implementare si / sau de sustinere a aplicarii unor politici ale Uniunii Europene, prin promovarea actiunii conjugate, la nivelul statelor membre si al Comunitatii Europene.

Sunt programe cu caracter tematic, fiind destinate domeniilor cu valoare adaugata maxima pentru performantele economice europene, in context global, sau unor domenii mai sensibile – din perspectiva cetateanului european – ale dezvoltarii comunitare.

Programele comunitare nu se substituie programelor nationale din domeniile respective, dar pot amplifica rezultatele acestora prin promovarea excelentei, dezvoltarea sinergiilor la nivelul Uniunii, evitarea paralelismelor, etc.

Specificitatea lor – comparativ cu celelalte instrumente financiare cum sunt fondurile structurale si fondul de coeziune – deriva din faptul ca nu includ nici un fel de criterii nationale de acordare a sumelor disponibile.