Calea Bucuresti, bl. 6A, parter, ap.3

Informatii despre Fondurile Europene

Ce reprezinta fondurile structurale

Fondurile structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale.

Fondurile structurale sunt:

Fondul European pentru Dezvoltare Regionala - sprijina investitii menite sa creeze locuri de munca (destinate cu prioritate sectorului IMM),in infrastructura (de transport, de mediu, de comunicatii, de educatie, de sanatate, sociala, cultural si pentru energie), dezvoltarea potentialului autohton (acordarea de sprijin si servicii pentru intreprinderi, networking, cooperare si schimburi de experienta), asistenta tehnica.

Fondul Social European - sprijina actiunile statelor in urmatoarele domenii:

Domeniile care vor primi finantare din fondurile structurale

Fondul European pentru Dezvoltare Regionala finanteaza proiecte care actioneaza in domenii precum:

Fondul Social European asigura finantarea acelor proiecte care contribuie la realizarea urmatoarelor obiective:

Conditii necesare pentru accesarea fondurilor europene nerambursabile

Pentru ca un proiect sa fie aprobat, acesta trebuie sa fie in conformitate cu regulamentele, politicile comunitare si nationale care fac referire la fondurile structurale. Beneficiarul trebuie sa asigure ca prin implementarea proiectului se va indeplini obiectivul general si obiectivele specifice din programul operational in cadrul caruia a fost lansat apelul respectivei cereri de propuneri de proiect.

Criteriile de eligibilitate necesare accesarii finantarii din fondurile structurale, se regasesc in ghidurile solicitantului, elaborate pentru fiecare apel de proiecte.