Calea Bucuresti, bl. 6A, parter, ap.3

PNDR

Programul National pentru Dezvoltare Rurala

Noul program destinat dezvoltarii agriculturii cuprinde 15 masuri de finantare si va avea alocat un buget in valoare de 9,85 miliarde de euro.
Deoarece agricultura in Romania inca se afla in stadiul de subzistenta, aceste masuri de finantare se doresc a fi un instrument de dezvoltare a mediului rural romanesc si de realizare a unei economii rurale durabile si prospere.

Submasuri PNDR 2014-2020:

PNDR 2014-2020/Sm 4.1

Investitii in exploatatii agricole

SCOPUL investitiilor sprijinite in cadrul acestei sub- masuri este sprijinirea investitiilor pentru cresterea competitivitatii exploatatilor agricole prin dotarea cu utilaje si echipamente performante in raport cu structura agricola actuala, precum si investitiile pentru modernizarea fermei (in special cele de dimensiuni medii si asocieri de ferme mici si medii) si imbunatatirea calitatii activelor fixe.

OBIECTIVELE submasurii 4.1:

- Imbunatatirea performantelor generale ale exploatatiilor agricole prin cresterea competitivitatii activitatii agricole, a diversificarii productiei agricole si a calitati produselor obtinute;
- Restructurarea exploatatiilor de dimensiuni mici si medii si transformarea acestora in exploatatii comerciale;
- Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investitii;
- Cresterea valorii adaugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei si comercializarea directa a acestora in vederea crearii si promovarii lanturilor alimentare integrate.

BENEFICIARII:

- Fermierii, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate;
- Cooperativele (cooperativele agricole si societatile cooperative agricole), grupuri de producatori, constituite in baza legislatiei nationale in vigoare care deservesc interesele membrilor;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda dupa cum urmeaza:

In cazul fermelor având dimensiunea economica pâna la 500.000 SO (valoare productie standard) sprijinul  public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:

pentru proiectele care prevad achizitii simple:
- maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;
- pentru proiectele care prevad constructii-montaj:
- maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal;
- maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) si sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;

pentru proiectele care prevad crearea de lanturi alimentare integrate:
- maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;

 

PNDR 2014-2020/Sm 4.2

Sprijin pentru investitii in procesarea/ marketingul produselor agricole

SCOPUL investitiilor sprijinite in cadrul acestei sub- masuri este sprijinirea intreprinderilor care realizeaza investitii corporale si necorporale pentru procesarea si marketingul produselor agricole cuprinse in Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene, cu exceptia produselor pescaresti.

OBIECTIVELE submasurii 4.2:

- Infiintarea si / sau modernizarea unitatilor de procesare si comercializare;
- Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse;
- Aplicarea masurilor de protectia mediului inclusiv scaderea consumului de energie si a emisiilor GES;
- Promovarea investitiilor pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile;
- Cresterea numarului de locuri de munca.

BENEFICIARII:

- Intreprinderile definite conform legislatiei nationale in vigoare;
- Cooperativele (societati cooperative agricole, societati cooperative de valorificare, cooperative agricole), grupuri de producatori constituite in baza legislatiei nationale in vigoare, care deservesc interesele membrilor;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL:

va fi de:

- 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri si grupuri de producatori/cooperative
- 40% pentru alte intreprinderi

nu va depasi:
- 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM;
- 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte intreprinderi;
- 2.500.000 Euro/ proiect pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, forme asociative cooperative si grupuri de producatori.

 

PNDR 2014-2020/Sm 4.3

Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice

SCOPUL investitiilor sprijinite in cadrul acestei sub- masuri este de restructurare a modului de administrare si utilizare a infrastructurii de acces  si de adaptare a infrastructurii de acces la noua structura agricola si forestiera, precum si folosirea eficienta a infrastructurii utilizabile.

OBIECTIVELE submasurii 4.3:

- Infiintarea, extinderea si modernizarea infrastructurii agricole de acces catre ferme;
- Infiintarea, extinderea si modernizarea cailor de acces in cadrul fondului forestier;
- Modernizarea infrastructurii de irigatii;

BENEFICIARII:

- Unitati administrativ teritoriale si/ sau asociatii ale acestora constituite conform legislatiei nationale in vigoare;
- Persoane juridice de drept privat/alte forme de organizare proprietari de padure si/ sau asociatiile acestora conform legislatiei in vigoare;
- Unitati administrativ teritoriale si/ sau asociatii ale acestora, proprietari de padure;
- Administratorul fondului forestier proprietate publica a statului conform legislatiei in vigoare;
- Organizatii/ federatii ale utilizatorilor de apa, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole in conformitate cu legislatia in vigoare.;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, si nu va depasi:

-1.000.000 Euro/ proiect pentru sistemele de irigatii aferente statiilor de punere sub presiune si drumurile agricole de acces;
-1.500.000 Euro/ proiect pentru amenajarea sistemelor de irigatii aferente statiilor de pompare si repompare precum si drumurilor forestiere

 

PNDR 2014-2020/Sm 6.1

Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
 
SCOPUL investitiilor sprijinite in cadrul acestei sub- masuri este de sprijinire a stabilirii pentru prima data a  tinerilor fermieri ca sefi/ conducatori unici ai unei exploatatii agricole..

OBIECTIVELE submasurii 6.1:

- Cresterea numarului de tineri fermieri care incep pentru prima data o activitate agricola ca sefi/conducatori de exploatatie, fiind incurajati sa devina competitivi, sa se asocieze, sa participe la lanturile alimentare integrate;
- Imbunatatirea managementului, cresterea competitivitatii sectorului agricol si sprijinirea procesului de modernizare si conformitate cu cerintele pentru protectia mediului, igiena si bunastarea animalelor si siguranta la locul de munca;
- Crearea posibilitatii tinerilor fermieri rezidenti, cu un minim de cunostinte de baza, in vederea instalarii ca sefi/ conducatori ai exploatatiei agricole.

BENEFICIARII:

- Tinerii fermieri in conformitate cu definitia prevazuta la art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se instaleaza ca unic sef al exploatatiei agricole
- Persoanele juridice in care un tânar fermier in sensul art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 care se instaleaza impreuna cu alti tineri fermieri si care exercita un control efectiv pe termen lung in ceea ce priveste deciziile referitoare la gestionare, beneficii si riscuri financiare in cadrul exploatatiei respective.

Va fi acordat sub forma de prima in doua transe, astfel:

- 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare
- 25% din cuantumul sprijinului in maximum trei ani de la primirea deciziei de finantare;

 

PNDR 2014-2020/Sm 6.2

Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale

SCOPUL investitiilor sprijinite in cadrul acestei sub- masuri este sprijinirea facilitarii diversificarii prin infiintarea si dezvoltarea de microintreprinderi si intreprinderi mici in sectorul non-agricol din zonele rurale, in vederea unei dezvoltari economice durabile, crearii de locuri de munca si reducerii saraciei in spatiul rural.

OBIECTIVELE submasurii 6.2:

- Crearea de noi activitati non – agricole, in special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor si in general, pentru micii intreprinzatori din mediul rural;
- Diversificarea economiei rurale prin cresterea numarului de microintreprinderi si intreprinderi mici in sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor si crearea de locuri de munca in spatiul rural;
- Incurajarea mentinerii si dezvoltarii activitatilor traditionale.;

BENEFICIARII:

- Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spatiul rural, care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati non-agricole pentru prima data;
- Micro-intreprinderile si intreprinderile mici din spatiul rural, care isi propun activitati non-agricole;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL:

va fi acordat sub forma de prima in doua transe astfel:
– 70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare;
– 30% din cuantumul sprijinului in maximum trei ani de la primirea deciziei de finantare.

va fi in valoare de:
– 70.000 Euro/ proiect in cazul activitatilor productive, servicii medicale, sanitar-veterinare, servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement si alimentatie publica;
– 50.000 Euro/ proiect in cazul altor activitati;

 

PNDR 2014-2020/Sm 6.3

Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

SCOPUL investitiilor sprijinite in cadrul acestei sub- masuri este sprijinirea investitiilor pentru cresterea competitivitatii exploatatilor agricole prin dotarea cu utilaje si echipamente performante in raport cu structura agricola actuala, precum si investitiile pentru modernizarea fermei (in special cele de dimensiuni medii si asocieri de ferme mici si medii) si imbunatatirea calitatii activelor fixe.

SPRIJINUL NERAMBURSABIL este de maxim 15.000 Euro pentru o exploatatie agricola:

se acorda in doua transe astfel::
– 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare;
– 25% din cuantumul sprijinului in maximum 3 ani de la primirea deciziei de finantare;

se va acorda pe o perioada de 5 ani.

 

PNDR 2014-2020/Sm 6.4

Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole

SCOPUL investitiilor sprijinite in cadrul acestei sub- masuri este de sprijin pentru microintreprinderi si intreprinderi mici din mediul rural, care isi creeaza sau dezvolta activitati non-agricole in zonele rurale.

- Stimularea mediului de afaceri din mediul rural;
- Cresterea numarului de activitati non-agricole desfasurate in zonele rurale;
- Dezvoltarea activitatilor non-agricole existente;
- Crearea de locuri de munca;
- Cresterea veniturilor populatiei rurale;
- Reducerea diferentelor dintre mediul rural si urban.
- Diversificarea activitatilor economice ale fermierilor sau membrilor gospodariilor agricole prin practicarea de activitati non-agricole in vederea cresterii veniturilor si crearii de alternative ocupationale.  

OBIECTIVELE submasurii 6.4.

- Stimularea mediului de afaceri din rural, contribuind la cresterea numarului de activitati non-agricole desfasurate in zonele rurale;
- Dezvoltarea activitatilor non-agricole existente; crearea de locuri de munca, cresterea veniturilor populatiei rurale si diminuarea disparitatilor dintre rural si urban;

BENEFICIARII:

- Micro-intreprinderile si intreprinderile mici existente, din spatiul rural;
- Micro-intreprinderile si intreprinderile mici nou-infiintate, din spatiul rural, care fac dovada cofinantarii;
- Fermele care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati non-agricole in cadrul intreprinderii deja existente incadrabile in microintreprinderi si intreprinderi mici;

Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL va fi de 90% din costul total al proiectului

- nu va depasi 200.000 Euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali
- va respecta prevederile Regulamentului 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis

Contributia publica totala aferenta sesiunii pentru anul 2015 pentru Sub-masura 6.4 este de 57.214.935 Euro din care:
- 15% - contributia Guvernului Romaniei;
- 85% - contributia Uniunii Europene.

 

PNDR 2014-2020/Sm 6.5

Schema pentru micii fermieri

SCOPUL investitiilor sprijinite in cadrul acestei sub- masuri este de sprijinire a micilor fermieri care au participat la schema de mici fermieri din Pilonul 1 (plati directe catre fermieri) pentru cel putin un an si care se angajeaza sa transfere definitiv altui fermier intreaga lor exploatatie si drepturile de plata corespunzatoare.

OBIECTIVELE submasurii 6.5

- Cedarea terenurilor in mod voluntar de catre unii fermieri in favoarea altor fermieri, in scopul facilitarii comasarii terenurilor si, in consecinta, alaturi de alte masuri conduce la restructurarea fermelor.;
- Prioritizarea fermierilor care cedeaza o exploatatie cu o suprafata mai mare si in acele zone in care terenul are un potential ridicat.
- Submasura are o puternica legatura cu masurile care vizeaza investitiile in ferme, sprijinindu-le in favoarea restructurarii si cresterii competitivitatii;

BENEFICIARII:

- Fermierii eligibili care au participat, cel putin un an, la schema pentru micii fermieri conform Regulamentului 1307/2013;

Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL acordat este echivalentul a 120% din cuantumul anual al sprijinului acordat pe schema de micii fermieri din Pilonul 1,

 

PNDR 2014-2020/Sm 7.2

Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica

SCOPUL investitiilor sprijinite in cadrul acestei sub- masuri este de:
- creare si modernizare a infrastructurii rutiere locale si a sistemelor de alimentare cu apa/apa uzata, constituie elemente de baza pentru comunitatea rurala;
- crearea si modernizarea infrastructurii educationale ante si prescolara si a infrastructurii de invatamânt secundar superior, cu profil resurse naturale si protectia mediului dar si a scolilor profesionale in domeniul agricol.

OBIECTIVELE submasurii 7.2

- Crearea infrastructurii rutiera de interes local si o infrastructura de apa/apa uzata imbunatatite, care vor contribui la diminuarea tendintelor de declin social si economic si la imbunatatirea nivelului de trai in zonele rurale;
- Imbunatatirea conditiilor de trai pentru populatia rurala si la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban;

BENEFICIARII:

- Comunele si asociatiile acestora conform legislatiei nationale in vigoare;
- ONG-uri pentru investitii in infrastructura educationala (gradinite) si sociala (infrastructura de tip after-school);

Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL acordat este de:

100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritatile publice locale si ONG-uri care sunt NEneratoare de profit si nu va depasi:
– 1.000.000 Euro/ comuna, pentru investitii care vizeaza un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri, apa sau apa uzata);
– 2.500.000 Euro/ comuna, pentru investitii care vizeaza infiintarea infrastructurii de apa si apa uzata si 1.500.000 euro pentru extinderea acestei infrastructuri;
– 500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructura educationala/sociala;
– 4.000.000 euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte comune) (proiecte care vizeaza mai multe comune) fara a depasi valoarea maxima /comuna/tip de sprijin.

80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit aplicate de ONG-uri care vizeaza infrastructura educationala (gradinite) si sociala (infrastructura de tip after-school) si nu va depasi 100.000 euro

 

PNDR 2014-2020/Sm 7.6

Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

SCOPUL investitiilor sprijinite in cadrul acestei sub- masuri este de protejare a patrimoniului cultural sau/ si realizare a investitiilor pentru conservarea mostenirii de interes local, a asezamintelor monahale inclusiv a modernizarii asezamintelor culturale.

OBIECTIVELE submasurii 7.6:

- Sustinerea investitiilor de restaurare, conservare si accesibilizare a patrimoniului cultural imobil de interes local, a asezamintelor monahale inclusiv a asezamintelor culturale;
- Punerea in valoare a mostenirii culturale locale, la promovarea turismului rural, conducând astfel la cresterea nivelului de trai in zonele rurale;
- Dezvoltare locala sustenabila;

BENEFICIARII:

- Fermierii, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate;
- ONG-uri definite conform legislatiei in vigoare;
- Unitati de cult conform legislatiei in vigoare;
- Persoane fizice autorizate/societati comerciale care detin in administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publica, de clasa B;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de:

100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica, negeneratoare de profit dar
- nu va depasi 500.000 euro;

85% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica, generatoare de profit dar
- nu va depasi 200.000 euro;

 

PNDR 2014-2020/Sm 8.1

Impadurirea si crearea de suprafete impadurite

SCOPUL investitiilor sprijinite in cadrul acestei sub- masuri este:
- de crestere a suprafetei ocupate de paduri la nivel national;
- de acoperire a costurilor lucrarilor de infiintare a plantatiei, a celor de intretinere a plantatiilor pe o perioada de maximum 6 ani pâna la inchiderea starii de masiv;
- de acoperire a costurilor determinate de efectuarea a doua lucrari de ingrijire a arboretelor dupa inchiderea starii de masiv;
- de acoperire a pierderilor de venit agricol pentru o perioada de 12 ani pentru suprafata impadurita.

OBIECTIVELE submasurii 4.1:

- Promovarea sechestrarii carbonului;
- Adaptarea la efectele schimbarilor climatice;
- Reducerea eroziunii solului;
- Imbunatatirea capacitatii de retentie a apei;
- Refacerea si conservarea biodiversitatii locale.

BENEFICIARII:

- Detinatorii publici de teren agricol si neagricol;
- Detinatorii private de teren agricol si neagricol;
- Forme asociative ce detin teren agricol si neagricol;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda sub forma de prime astfel:

- Prima de infiintare a plantatiilor forestiere, care acopera si costurile de realizare a proiectului tehnic de impadurire (denumita in cadrul submasurii Prima 1)
- Prima anuala acordata pe unitatea de suprafata pentru o perioada de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de intretinere si ingrijire a plantatiei forestiere si pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a impaduririi (denumita in cadrul submasurii Prima 2)

 

PNDR 2014-2020/Masura 9

Infiintarea grupurilor de producatori in sectorul agricol
 
SCOPUL investitiilor sprijinite in cadrul acestei sub- masuri este incurajarea infiintarii si functionarii administrative a grupurilor de producatori, recunoscute in conformitate cu prevederile legislatiei nationale.

OBIECTIVELE submasurii 9:

- Adaptarea productiei si a produselor producatorilor care sunt membri ai acestor grupuri la cerintele pietei;
- Introducerea in comun a produselor pe piata, inclusiv pregatirea pentru vânzare, centralizarea vânzarilor si aprovizionarea cumparatorilor en gros;
- Stabilirea unor norme comune privind informarea asupra productiei, acordând o atentie deosebita recoltarii si disponibilitatii;
- Realizarea unor activitati care pot fi desfasurate de catre grupurile de producatori, cum ar fi dezvoltarea competentelor in materie de exploatare si de comercializare, precum si organizarea si facilitarea proceselor de inovare si pentru protejarea mediului.

BENEFICIARII:

grupurile de producatori care se incadreaza in definitia IMM-urilor si care sunt recunoscute conform legislatiei nationale in vigoare, pentru urmatoarele sectoare:
- culturi de câmp;
- horticultura (exceptând grupurile sprijinite prin subprogramul pomicol);
- cresterea animalelor si pasarilor, mixte;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de 100% dar:

nu va depasi:
- anual 10% din valoarea productiei comercializate in primii 5 ani
- 100.000 euro/ an

Sprijinul nerambursabil se va acorda ca procent din productia comercializata prin intermediul grupului astfel:
- Anul I - 10%;
- Anul II - 8%;
- Anul III - 6%;
- Anul IV - 5%;
- Anul IV - 4%;

Sprijinul nerambursabil se va plati  sub forma unui ajutor forfetar degresiv, in transe anuale, pe o perioada care nu poate depasi cinci ani de la data la care grupul de producatori a fost recunoscut.