Calea Bucuresti, bl. 6A, parter, ap.3

POAT

Programul Operational Asistenta Tehnica

Obiectiv strategic

Programul Operational Asistenta Tehnica are ca obiectiv asigurarea capacitatii si a instrumentelor necesare pentru o eficienta coordonare, gestionare si control al interventiilor finantate din fondurile ESI, precum si pentru o implementare eficienta, bine orientata si corecta a POAT, POIM si PO Competitivitate.

Alocare financiara 0,21 mld. euro.

Obiective specifice:

Axele prioritare sunt urmatoarele:

AXA PRIORITARA 1 - Intarirea capacitatii beneficiarilor de a pregati si implementa proiecte finantate din fondurile ESI si diseminarea informatiilor privind aceste fonduri

AXA PRIORITARA 2 - Sprijin pentru coordonarea, gestionarea si controlul fondurilor ESI

AXA PRIORITARA 3 - Cresterea eficientei resurselor umane implicate in sistemul de coordonare, gestionare si control al fondurilor ESI