Calea Bucuresti, bl. 6A, parter, ap.3

POC

Program Operational Competitivitate

Obiectiv strategic Programul Operational Competitivitate (finantat prin FEDR) - sustine cresterea inteligenta, promovarea economiei bazate pe cunoastere si inovare, prin investitii in consolidarea cercetarii, dezvoltarii strategice si inovarii si sporirea utilizarii, calitatii si accesului la tehnologiile informatiei si comunicatiilor.

Alocare financiara 1,33 mld. Euro

Obiective specifice:

Alocari financiare:

Programul Operational Competitivitate - 1,33 miliarde Euro;

 

Axa prioritara 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare  (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor - 797.872.340 euro (60% din POC);

Obiective specifice:

1.1. Promovarea investitiilor in C&I, dezvoltarea de legaturi  si sinergii intre intreprinderi, centrele de cercetare  si dezvoltare  si invatamantul superior;
1.2. Imbunatatirea infrastructurilor de cercetare si inovare (C&I) si a capacitatilor pentru a dezvolta excelenta in materie de C&I  si promovarea centrelor de competenta.

Orientari principale:

- Sustine cresterea cercetarii‐dezvoltarii si inovarii cu finantare privata
- Promoveaza orientarea cercetarii catre piata  
- Este orientat in principal catre patru domenii de specializare inteligenta:

- Sustine cercetarea in sanatate, ca domeniu prioritar national
- Utilizeaza instrumente financiare (credite si garantii)
- Introduce sustinerea prin capital de risc (in premiera) pentru ideile inovative, de tip seed si pre‐seed (accelerator)
- Sprijina cu prioritate infiintarea/dezvoltarea de infrastructuri CD in organizatii de tip cluster

Categorii de interventii finantate:

-Stimularea cererii intreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de intreprinderi individual sau in parteneriat cu institutele de CD si universitati, in scopul inovarii de procese  si de produse in sectoarele economice care prezinta potential de crestere
- Masuri de capital de risc in favoarea IMM‐urilor innovative
- Credite si garantii in favoarea IMM‐urilor inovatoare si a organizatiilor de cercetare care raspund cererilor de piata
- Sprijinirea spin‐off‐urilor si start ‐up‐urilor inovatoare
- Parteneriate pentru transfer de cunostinte (Knowledge Transfer Partnerships)
- Mari infrastructuri de CD (inclusiv 2 proiecte majore : ELI –NP si Danubius)
- Dezvoltarea unor retele de centre CD, coordonate la nivel national si racordate la retele europene  si internationale de profil  si asigurarea accesului cercetatorilor la publicatii stiintifice  si baze de date europene si internationale
- Crearea de sinergii cu actiunile de CDI ale programului‐cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene  si alte programe CDI internationale
- Atragerea de personal cu competente avansate din strainatate pentru consolidarea capacitatii CDI

 

Axa prioritara 2 - Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competititiva - 531.914.894 euro (40% din POC).

Obiective specifice:

2.1. Consolidarea aplicatiilor TIC pentru guvernare electronica, e‐ learning, incluziune digitala, cultura online si e‐sanatate;
2.2. Dezvoltarea produselor  si serviciilor TIC, a comertului electronic si a cererii de TIC;
2.3. Extinderea conexiunii in banda  larga  si difuzarea retelelor de mare viteza, precum  si sprijinirea adoptarii tehnologiilor emergente si a retelelor pentru economia digital.

Orientari principale:

- Patru domenii principale pentru dezvoltarea TIC:

- Orientare catre principii de tipul guvernare 2.0, servicii publice online, in forme intuitive si evenimente de viata.

Categorii de interventii finantate:

- Dezvoltarea, consolidarea  si asigurarea interoperabilitatii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viata cetatenilor si intreprinderilor
- Asigurarea securitatii cibernetice a sistemelor TIC  si a retelelor informatice
- Asigurarea utilizarii tehnologiilor cloud computing si a tehnologiilor de colaborare media sociale
- Promovarea si utilizarea datelor deschise (Open Data)  si a bazelor de date de dimensiuni mari (Big Data) pentru analiza si raportarea datelor la nivel national.
- Imbunatatirea competentelor digitale  si sporirea continutului digital, inclusiv prin infrastructuri sistemice TIC in domeniul e-educatie, e-incluziune, e-sanatate si e-cultura
- Cresterea valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere/poli de competitivitate
- Sprijinirea utilizarii TIC pentru dezvoltarea afacerilor, in special a cadrului de derulare a comertului electronic, imbunatatirea infrastructurii in banda larga si a accesului la internet.