Calea Bucuresti, bl. 6A, parter, ap.3

POCA

Programul Operational Capacitate Administrativa

Obiectiv strategic

Programul operational Capacitate Administrativa are ca obiectiv consolidarea capacitatii institutionale a autoritatilor publice si a partilor interesate si eficienta administratiei publice.

Alocare financiara 0,55 mld. euro.

Obiective specifice:

Axele prioritare sunt urmatoarele:

AXA PRIORITARA 1 - Structuri eficiente la nivelul tuturor palierelor administrative si judiciare
Potentiali beneficiari: Autoritati ale administratiei publice centrale si locale; Autoritati administrative autonome; SGG/Cancelaria Primului Ministru; Serviciile Canerei Deputatior si Serviciile Senatului; Universitati, Organizatiile non-guvernamentale; Partenerii sociali, Structuri asociative ale autoritatilor administratiei publice locale, Institutii din sistemul judiciar.

AXA PRIORITARA 2 - Administratie publica si sistem judiciar eficace si transparent
Potentiali beneficiari: Autoritati ale administratiei publice centrale si locale, Structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale, Autoritati administrative autonome, Universitati, ONG-uri, Institutii din sistemul judiciar.

AXA PRIORITARA 3 - Asistenta tehnica
Potentiali beneficiari: Autoritatea de management PO Capacitate Administrativa.