Calea Bucuresti, bl. 6A, parter, ap.3

POCU

Programul Operational Capital Uman

Obiectiv strategic

Programul Operational Capital Uman are ca obiectiv cresterea economica incluziva prin investitii in incurajarea ocuparii si a mobilitatii fortei de munca, in special in randul tinerilor si a persoanelor situate in afara pietei muncii, promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei, precum si sustinerea educatiei, dezvoltarea competentelor si incurajarea invatarii pe tot parcursul vietii

Alocare financiara 4,22 mld. Euro

Obiective specifice:

Axele prioritare sunt urmatoarele:

AXA PRIORITARA 1 - Initiativa locuri de munca pentru tineri
AXA PRIORITARA 2 - Imbunatatirea situatiei tinerilor din categoria NEETs (cu varsta cuprinsa intre 16 si 25 ani)

Masurile aferente primelor doua axe sunt:

- Servicii personalizate de informare, consiliere si orientare pentru identificarea celor mai bune optiuni de sprijin- educatie, formare, ocupare- sau, acolo unde este posibil sau necesar, o combinatie a celor trei optiuni de sprijin.
- Programe de formare profesionala
- Evaluare si certificare pentru recunoasterea competentelor dobandite in context informal si non-formal
- Sprijin financiar pentru infiintarea de intreprinderi
- Consiliere si formare in domeniul antreprenoriatului

AXA PRIORITARA 3 - Locuri de munca pentru toti

Grup tinta:

Persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, in special: somerii pe termen lung, persoanele inactive, lucratorii in varsta (55-64 de ani), persoane de etnie roma, persoane cu dizabilitati, alte grupuri vulnerabile, persoanele din mediul rural.

Categorii de investitii prevazute:

- imbunatatirea participarii pe piata muncii pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca si a celor inactive, vizand in special somerii pe termen lung, lucratorii in varsta (55-64 ani), persoanele de etnie roma, persoanele cu dizabilitati, precum si cele din mediul rural sau alte grupuri vulnerabile
- cresterea ocuparii prin incurajarea antreprenoriatului si a infiintarii de intreprinderi
- stimularea participarii angajatorilor la formarea profesionala a angajatilor
- adaptarea la schimbare a lucratorilor, intreprinderilor si a antreprenorilor

AXA PRIORITARA 4 - Incluziunea sociala si combaterea saraciei

Masuri integrate destinate comunitatilor aflate in risc de saracie: domenii vizate: educatie, stimulente pentru ucenicie si stagii, sprijin pentru dezvoltarea de intreprinderi sociale de insertie, sprijinirea dezvoltarii de servicii sociale, precum si de servicii comunitare integrate medicale si sociale furnizate la nivelul comunitatii, actiuni de facilitare si mediere a relatiilor dintre diversii actori relevanti, cresterea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile, dezvoltarea economiei sociale si promovarea antreprenoriatului social, imbunatatirea calitatii si accesului la servicii sociale si de asistenta medicala.

Grup tinta:

- persoane expuse riscului de saracie si excluziune sociala, in special: copiii, somerii si persoanele cu venituri foarte scazute, persoanele varstnice, populatia de etnie roma, persoanele cu dizabilitati.

Orientari principale:

- apeluri comune POCU/POR (urban) si POCU/PNDR (rural) pentru investitii integrate
- prioritate pentru comunitatile cu populatie roma semnificativa
- incurajarea dezvoltarii economiei sociale, inclusiv a antreprenoriatului social, inclusiv prin utilizarea instrumentelor financiare

AXA PRIORITARA 6 - Educatie si competente

- reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului la invatamantul prescolar, primar si secundar de calitate
- imbunatatirea calitatii si a eficientei invatamantului tertiar si a accesului la acestea
- cresterea accesului egal la invatarea pe tot parcursul vietii.

AXA PRIORITARA 7 - Asistenta tehnica

Primele trei axe se concentreaza pe activitate de ocupare locuri de munca, axele 3 si 4 pe cea de incluziune sociala, pe cand cea de a sasea pe educatie si formare.

 Programul Operational Capital Uman