Calea Bucuresti, bl. 6A, parter, ap.3

POR

Programul operational Regional

Obiectiv strategic

Programul Operational Regional 2014-2020 are ca obiectiv cresterea competitivitatii economice si imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatilor locale si regionale. Acest obiectiv se va realiza prin sprijinirea proiectelor de dezvoltare a mediului de afaceri, de dezvoltare a infrastructurii din Romania si a serviciilor.

Alocare financiara 6,7 mld. euro

Obiective specifice:

Axele prioritare sunt urmatoarele:

AXA PRIORITARA 1 - Promovarea transferului tehnologic
Pentru aceasta axa s-au alocat 165 milioane de euro prin FEDR.
Tipuri de activitati: crearea, modernizarea si extinderea infrastructurilor de inovare si transfer tehnologic, inclusiv dotare.
Potentialii beneficiari: entitatile juridice constituite care desfasoara sau isi creeaza o infrastructura cu rol de transfer tehnologic.

AXA PRIORITARA 2 - Imbunatatirea competitivitatii IMM-urilor
Pentru aceasta axa s-au alocat 700 milioane de euro prin FEDR.
Tipuri de activitati:constructia/modernizarea si extinderea spatiului de productie/servicii IMM, inclusiv dotare cu instalatii, ehipamente (inclusiv sisteme IT), utilaje, masini, inclusiv noi tehnologii si crearea/modernizarea/extinderea incubatoarelor/acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente.
Potentiali beneficiari: IMM-uri.

AXA PRIORITARA 3 - Eficienta energetica in cladiri publice
Pentru aceasta axa s-au alocat 300 milioane de euro prin FEDR.
Tipuri de activitati: eficienta energetica a cladirilor publice, inclusiv masuri de consolidare a acestora.
Potentiali beneficiari: autoritati publice centrale si locale.

AXA PRIORITARA 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane
Pentru aceasta axa s-au alocat 2654 milioane de euro prin FEDR.
Tipuri de activitati: eficieta energetica a cladirilor rezidentiale, inclusiv masuri de consolidare a acestora, investitii in iluminatul public, masuri pentru transport urban (cai de rulare/piste de bicilclisti/achiziie mijloace de transport ecologice/electrice, etc.), regenerarea si revitalizarea zonelor urbane (modernizare spatii publice, reabilitare cladiri/terenuri abandonate, centre istorice, etc.).
Potentiali beneficiari: autoritati publice locale - mediu urban.

AXA PRIORITARA 5 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabila a turismului
Pentru aceasta axa s-au alocat 295 milioane de euro prin FEDR.
Tipuri de activitati: restaurarea, protectia si valorificarea prin turism a patrimoniului cultural, valorificarea economica a potentialului turistic balnear, precum si a potentialului turistic cu specific local.
Potentiali beneficiari: autoritati publice locale si centrale, ONG-uri, unitati de cult, parteneriate.

AXA PRIORITARA 6 - Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala si locala
Pentru aceasta axa s-au alocat 1000 milioane de euro prin FEDR.
Tipuri de activitati: reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene care asigura conectivitatea, directa sau indirecta catre reteaua TEN T, constructia/reabilitarea/modernizarea soselelor de centura cu statut de drum judetean aflate pe traseul drumului judetean respectiv.
Potentiali beneficiari: autoritati publice locale (CJ).

AXA PRIORITARA 7 - Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale
Pentru aceasta axa s-au alocat 400 milioane de euro prin FEDR
Tipuri de activitati: construirea/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de servicii medicale, inclusiv dotarea cu echipamente, reabilitarea/modernizarea infrastructurii pentru servicii sociale nerezidentiale, inclusiv dotarea cu echipamente.
Potentialii beneficiari: furnizori de servicii sociale de drept public si privat, acreditati conform legii.

AXA PRIORITARA 8 - Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban
Pentru aceasta axa s-au alocat 90 milioane de euro prin FEDR
Tipuri de activitati: construirea/reabilitarea/modernizarea locuintelor sociale, investitii in infrastructura de sanatate, educatie si servicii sociale, stimularea ocuparii - activitati de economie sociala, activitati de dezvoltare comunitara integrata, activitati de informare, consiliere.
Potentialii beneficiari: parteneriate intre unitati administrativ-teritoriale (APL), furnizorii de servicii sociale de drept public sau privat, acreditati conform legii, ONG-uri.

AXA PRIORITARA 9 - Dezvoltarea infrastructurii educationale
Pentru aceasta axa s-au alocat 340 milioane de euro prin FEDR
Tipuri de activitati: constructia/reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii educationale anteprescolare (crese), prescolare (gradinite) si a celei pentru invatamantul general obligatoriu (scoli I-VIII), reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii scolilor profesionale, liceelor, infrastructurii educationale universitare.
Potentialii beneficiari: unitati administrativ-teritoriale (APL), institutii de invatamant superior de stat.

AXA PRIORITARA 10 - Imbunatatirea activitatii cadastrale
Pentru aceasta axa s-au alocat 250 milioane de euro prin FEDR
Tipuri de activitati: proiect major elaborat pentru o implementare in trei faze: integrarea datelor existente si extinderea inregistrarii sistematice in zonele rurale ale Romaniei, servicii imbunatatite de inregistrare cadastrala, management, strategie si tactici.
Potentialii beneficiari: ANCPI, unitati admistrativ-teritoriale (APL).

AXA PRIORITARA 11 - Asistenta tehnica
Pentru aceasta axa s-au alocat 104 milioane de euro prin FEDR
Tipuri de activitati: sprijinirea Autoritatii de Management si a Organismelor Intermediare pentru implementarea diferitelor etape ale POR, activitati de publicitate si informare specifice POR.
Potentialii beneficiari: autoritatea de management POR si organismele intermediare POR.

Implementarea POR va contribui la diminuarea disparitatilor interregionale precum si a disparitatilor in interiorul regiunilor, intre mediul urban si rural, intre centrele urbane si arealele adiacente, iar in cadrul oraselor, intre zonele atractive pentru investitori si cele neatractive, printr-o mai buna utilizare a sinergiilor regionale.
Dezvoltarea echilibrata a tuturor regiunilor tarii se va realiza printr-o abordare integrata, bazata pe o combinare a investitiilor publice in infrastructura locala, politici active de stimulare a activitatilor de afaceri si sprijinirea valorificarii resurselor locale.

X